Uit de eigen buurt

Heb jij een idee? Kom er mee!

Veel bewoners zouden graag meer doen in en met hun buurt. Van ontmoeten en bewegen tot samen iets organiseren. Want met elkaar bereik je meer en het is leuk en gezellig.

Maar hoe vind je elkaar en hoe bereik je samen je doel? De buurtwerkers kunnen je helpen. Door mensen, kennis en kunde met elkaar in contact te brengen.

Wij zoeken naar wat jij en je buurtgenoten willen en kunnen. Dus heb je voor je straat of buurt een idee, kom er mee! Met elkaar zetten wij jouw idee om in actie. Het VIP! brengt je graag in contact met de buurtwerker in jouw wijk/dorp.

Voor, door en met de buurt